Dödstraffet

Författare: Inês Carvalho

Dödstraffet avskaffades i Portugal för precis 150 år sedan.

Jag är helt emot dödsstraff, därför att jag tycker att det inte kan påverka kriminalitet.  Jag tror inte att antalet av brottslingar minskar med dessa lagar. Lagarnas efterlevnad är inte heller verkställd .

Talesättet ”Öga för öga, tand för tand” kan jämföras med mentaliteten bakom dödsstraffen. Jag tänker att i 21: a århundradet  är detta mentalitet för primitiv, för att staten hävdar för sig själv en rätt (att ta livet), som förvägras medborgarna. Dessutom tycker jag att livet är en oförytterlig rättighet.

Dödsstraffen bestraffar  bara människor utan att ge dem möjligheten att lära och bli bättre. Människorna som avrättas skulle istället göra något för samhället eller för offrens familj. Att försöka att kompensera för ett fel skulle vara positivare för samhället än att ta någons liv.

Dock gör några argumentar av anhängarna någon mening. Till exempel, att anklagade inte kan begå ett annat brott om dödsstraff tillämpas. Dessutom kan man hävda att det inte är rätt att skattebetalare subventionerar livet i fängelset av dem som begår avskyvärda brott.

Däremot tänker jag att jurister, domare och advokater bara är människor, och människor som också kan fela och fördöma oskyldiga människor. Men det är omöjligt att ångra det efter den dömda har avrättads .

Victor Hugo skrev om dödsstraffet i boken En dödsfånges sista stunder, där han uttryckte sina motstånd mot dödsstraffen. I boken gav han perspektivet av en man som dömdes till döden. Författaren beskrev dödsfångens emotioner och lidande på ett imponerande och helt realistiskt sätt. Viktigaste punkten i boken är att kritisera samhället och fördöma orättvisor. Boken ger ett perspektiv på tema som jag tänker kunde upplysa de som är emot dödsstraffen.

Jag tänker att det är en skam att ett land som USA fortfarande tillämpar dödsstraff. Bara i Kina, Iran, Irak och Saudiarabien avrättas mer människor än i USA. Däremot, mitt land, Portugal, var andra landet i världen att avskaffa dödsstraff. Trots att jag är emot dödsstraffen, tänker jag att tortyr är ännu förkastligare.

 

One thought on “Dödstraffet”

  1. Pingback: 2committee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *